Despre noi

Istoric:

În municipiul Râmnicu Vâlcea, în perioada grea a comunismului, fratele păstor Mircu Cocar a reușit, în anul 1975, să deschidă o biserică – filială a Bisericii Baptiste din Sibiu, în localul Bisericii Luterane din oraș. Astfel, credincioșii baptiști din județul Vâlcea au putut să participe la serviciile divine până în 1990. Credincioșii baptiști din Râmnicu Vâlcea au misionat și în localitățile din jur: Giulești, Drăgășani, Călimănești, Copăceni.*

În 1997 s-a inaugurat clădirea Bisericii Creștine Baptiste Speranța din bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 31, unde se adună credincioșii și în prezent.

Misiunea noastră:

„…voi nu sunteți ai voștri. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, cari sunt ale lui Dumnezeu”  (1 Corinteni 6:19-20).

Tot ceea ce facem noi ca și credincioși răscumpărați ar trebui să aibă ca și scop proslăvirea lui Dumnezeu. Astfel, misiunea Bisericii Speranța este aceea de a-L glorifica pe Domnul, prin predicarea cu putere a Cuvântului Său, prin echiparea credincioșilor pentru o viață de sfințenie și slujire, și prin facerea de ucenici atât la nivel local cât și până la marginile pământului.

Suntem un grup de oameni ai „Speranței”, care interacționăm în vederea trăirii vieții de creștin, așa cum este ea definită în Biblie. Ne bucurăm când Îl putem onora pe Dumnezeu prin viața noastră transformată de El prin nașterea din nou, când reușim să iubim sincer și curat pe toți oamenii și când putem să slujim într-un mod practic pe aproapele nostru.

Ca și ucenici ai Domnului Isus, noi credem că viața noastră trebuie să fie într-un proces continuu de transformare, astfel încât să ajungem la o asemănare tot mai mare cu Domnul Isus Hristos. Cu cât ne lăsăm tot mai mult transformați de Tatăl ceresc, cu atât vom aduce roade mai multe, iar El va fi astfel proslăvit (Ioan 15:8).

Obiectiv:

Oameni răscumpărați de Dumnezeu, aflați în procesul sfințirii, credincioși până la moarte, ca să capătăm cununa vieții.

Valori:

  • autoritatea Scripturii
  • integritate morală
  • relații sănătoase și semnificative
  • rugăciune și închinare

Scop:

Lucrarea bisericii noastre este să împlinească mandatul dat de Domnul Isus Hristos prin:

  • Slujirea lui Dumnezeu: Să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, sufletul și cugetul nostru.
  • Slujirea credincioșilor: Să-L propovăduim pe Hristos, să sfătuim și să învățăm orice om ca să-l înfățișăm desăvârșit în Hristos.
  • Slujirea aproapelui: Să-l iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine, căutând mântuirea și binele lui.

* Bunaciu, I., Bunaciu, O. (1997) Istoria răspândirii credinței baptiste, Editura Universității din București, București